ພາສາລາວ ແກ້ໄຂ

ອອກສຽງ ແກ້ໄຂ

  • LC: bǣn sik

ຄວາມໝາຍ ແກ້ໄຂ

  • ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນຄວາມໝາຍຄຳສັບ

Belgium

ປະເພດ ແກ້ໄຂ

  • ຄຳນາມ

ຄຳແປເປັນພາສາອື່ນ ແກ້ໄຂ

ຄຳແປພື້ນສີເຫຼືອງສະແດງເຖິງຄຳແປທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນ. ກະລຸນາ ລຶບຄຳວ່າ ttbc ອອກ ຫຼັງຈາກຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງແລ້ວ.

Yellow background are to be checked translations. Please remove "ttbc" from confirmed translations.

ໂຕຢ່າງການໃຊ້ ແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນໂຕຢ່າງການໃຊ້)

ຄຳສັບກ່ຽວຂ້ອງ ແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນຄຳສັບກ່ຽວຂ້ອງ)

ເຄົ້າ ແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນເຄົ້າ)