ພາສາເກົາຫຼີ

ພາສາເກົາຫຼີ ແມ່ນ ພາສາທາງການ ຂອງ ປະເທດເກົາຫຼີ