ພາສາລາວ

ດັດແກ້

ຄວາມໝາຍ

ດັດແກ້

ພາສາອັງກິດ

Job's tears

Scientific name: Coix lacryma-jobi

ປະເພດ

ດັດແກ້
  • ຄຳນາມການຜູກຂາດ

ຄຳແປເປັນພາສາອື່ນ

ດັດແກ້

ຄຳແປພື້ນສີເຫຼືອງສະແດງເຖິງຄຳແປທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນ. ກະລຸນາ ລຶບຄຳວ່າ ttbc ອອກ ຫຼັງຈາກຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງແລ້ວ.

Yellow background are to be checked translations. Please remove "ttbc" from confirmed translations.

ໂຕຢ່າງການໃຊ້

ດັດແກ້
  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນໂຕຢ່າງການໃຊ້)

ຄຳສັບກ່ຽວຂ້ອງ

ດັດແກ້
  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນຄຳສັບກ່ຽວຂ້ອງ)

ເຄົ້າ

ດັດແກ້
  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນເຄົ້າ)