ພາສາອິນໂດເນເຊຍ

ພາສາລາວ ດັດແກ້

ອອກສຽງ ດັດແກ້

  • LC: phā sā in dō nē sīa

ຄວາມໝາຍ ດັດແກ້

  • ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນຄວາມໝາຍຄຳສັບ

ປະເພດ ດັດແກ້

  • ຄຳນາມ

ຄຳແປເປັນພາສາອື່ນ ດັດແກ້

ຄຳແປພື້ນສີເຫຼືອງສະແດງເຖິງຄຳແປທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນ. ກະລຸນາ ລຶບຄຳວ່າ ttbc ອອກ ຫຼັງຈາກຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງແລ້ວ.

Yellow background are to be checked translations. Please remove "ttbc" from confirmed translations.

ໂຕຢ່າງການໃຊ້ ດັດແກ້

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນໂຕຢ່າງການໃຊ້)

ຄຳສັບກ່ຽວຂ້ອງ ດັດແກ້

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນຄຳສັບກ່ຽວຂ້ອງ)

ເຄົ້າ ດັດແກ້

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນເຄົ້າ)