ພາສາລາວ ດັດແກ້

ອອກສຽງ ດັດແກ້

ຄວາມໝາຍ ດັດແກ້

  • ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນຄວາມໝາຍຄຳສັน่น้น่ย่น้ร่ำน่ร้น่ยาบายนะะะรยรนບ

ປະເພດ ດັດແກ້

  • ຄຳນາມ

ຄຳແປເປັນພາສາອື່ນ ດັດແກ້

ໂຕຢ່າງການໃຊ້ ດັດແກ້

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນໂຕຢ່າງການໃຊ້)

ຄຳສັບກ່ຽວຂ້ອງ ດັດແກ້

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນຄຳສັບກ່ຽວຂ້ອງ)

ເຄົ້າ ດັດແກ້

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນຄຳສັບກົງກັນຂ້າມ)ນ