ພາສາລາວແກ້ໄຂ

ອອກສຽງແກ້ໄຂ

  • LC: tak ka sāt

ຕັກກະສາດ ແມ່ນການສຶກສາດແນວທາງປັດຊະຍາຂອງການຫາເຫດຜົນ ເຊິ່ງມັກຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງປັດຊະຍາ, ຄະນິດສາດ, ຄອມພິວເຕີ, ລວມທັງພາສາສາດ. ຕັກກະສາດ ແມ່ນການກວດສອບການໂຕ້ຖຽງ ຫລື ການຖົກຖຽງທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ(valid argument) ຫຼື ການໃຫ້ເຫດຜົນແບບຜິດໆ(fallacies). ຕັກກະສາດ ແມ່ນການສຶກສາທີ່ມີມາດົນນານໂດຍມະນຸດທີ່ມີຄວາມຈະເລີນແລ້ວເຊັ່ນ: ເກຣັກ, ຈີນ, ຫລືອິນເດຍແລະ ຖືກຍົກໃຫ້ເປັນສາຂາວິຊາໜຶ່ງ ໂດຍ ອາລິດສະໂຕດ

ປະເພດແກ້ໄຂ

  • ຄຳນາມ

ຄຳແປເປັນພາສາອື່ນແກ້ໄຂ

ຄຳແປພື້ນສີເຫຼືອງສະແດງເຖິງຄຳແປທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນ. ກະລຸນາ ລຶບຄຳວ່າ ttbc ອອກ ຫຼັງຈາກຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງແລ້ວ.

Yellow background are to be checked translations. Please remove "ttbc" from confirmed translations.

ໂຕຢ່າງການໃຊ້ແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນໂຕຢ່າງການໃຊ້)

ຄຳສັບກ່ຽວຂ້ອງແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນຄຳສັບກ່ຽວຂ້ອງ)

ເຄົ້າແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນເຄົ້າ)