ພາສາລາວແກ້ໄຂ

===a type of fruit that shaped curled with approximate 6 inches long. Its taste acidic when young and sweet when old. ເປັນໝາກໄມ້ຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີຮູບຮ່າງໂຄ້ງ ກັບຄວາມຍາວປະມານ 10 ຊັງຕີແມັດ. ຕອນດິບລົດຊາດສົ້ມ ແລະ ຕອນສຸກມີລົດຊາດຫວານ.===

  • ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນຄວາມໝາຍຄຳສັບ

tropical fruitແກ້ໄຂ

  • ຄຳນາມ

==ແກ້ໄຂ

 
ໝາກຂາມ

ໂຕຢ່າງການໃຊ້ແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນໂຕຢ່າງການໃຊ້)

ຄຳສັບກ່ຽວຂ້ອງແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນຄຳສັບກ່ຽວຂ້ອງ)

ເຄົ້າແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນຄຳສັບກົງກັນຂ້າມ)