ຕາເວັນ

ພາສາລາວແກ້ໄຂ

ອອກສຽງແກ້ໄຂ

  • LC: tā venh

ຄວາມໝາຍແກ້ໄຂ

  • ດາວເປັ່ງແສງ ທີ່ ດາວເຄາະໃນລະບົບສຸລິຍະ ລວມທັງໂລກ ປິ່ນອ້ອມ

ປະເພດແກ້ໄຂ

  • ຄຳນາມ

ຄຳແປເປັນພາສາອື່ນແກ້ໄຂ

ໂຕຢ່າງການໃຊ້ແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນໂຕຢ່າງການໃຊ້)

ຄຳສັບກ່ຽວຂ້ອງແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນຄຳສັບກ່ຽວຂ້ອງ)

ເຄົ້າແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນຄຳສັບກົງກັນຂ້າມ)