ຕອກ

ພາສາລາວແກ້ໄຂ

ຄວາມໝາຍແກ້ໄຂ

ໄມ້ໃຜ່ຈັກໃຫ້ເປັນເສັ້ນ

ປະເພດແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນປະເພດຄຳສັບ)
  • (ນ້ອງຊາຍຂອງຂ້ອຍລາວເປັນນັກ
  • ຮຽນເກັ່ງ)

ຄຳສັບແກ້ໄຂ

  • (

ຄຳແປເປັນພາສາອື່ນແກ້ໄຂ

ອອກສຽງແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນການອອກສຽງ)

ເຄົ້າແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນເຄົ້າ)