ເກີດ

ພາສາລາວແກ້ໄຂ

ຄວາມໝາຍແກ້ໄຂ

  • ການໃຫ້ກຳເນີດ.

ປະເພດແກ້ໄຂ

  • ຄຳກຳມະ

ຄຳແປເປັນພາສາອື່ນແກ້ໄຂ

ອອກສຽງແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນການອອກສຽງ)

ເຄົ້າແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນເຄົ້າ)

ພາສາລາວແກ້ໄຂ

ຄວາມໝາຍແກ້ໄຂ

  • ກຳເນີດ.

ປະເພດແກ້ໄຂ

  • ຄຳກຳມະ

ຄຳແປເປັນພາສາອື່ນແກ້ໄຂ

ອອກສຽງແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນການອອກສຽງ)

ເຄົ້າແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນເຄົ້າ)