wheat

ພາສາອັງກິດ ດັດແກ້

ຄວາມໝາຍ ດັດແກ້

  • ເຂົ້າບະເລ

ປະເພດ ດັດແກ້

  • ຄຳນາມ

ອອກສຽງ ດັດແກ້

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນການອອກສຽງ)

ເຄົ້າ ດັດແກ້

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນເຄົ້າ)