universe

ພາສາອັງກິດແກ້ໄຂ

ຄວາມໝາຍແກ້ໄຂ

ຈັກກະວານ

ປະເພດແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນປະເພດຄຳສັບ)

ອອກສຽງແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນການອອກສຽງ)

ເຄົ້າແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນເຄົ້າ)