universe

ພາສາອັງກິດ ດັດແກ້

ຄວາມໝາຍ ດັດແກ້

ຈັກກະວານ

ປະເພດ ດັດແກ້

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນປະເພດຄຳສັບ)

ອອກສຽງ ດັດແກ້

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນການອອກສຽງ)

ເຄົ້າ ດັດແກ້

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນເຄົ້າ)