to

ພາສາອັງກິດແກ້ໄຂ

ຄວາມໝາຍແກ້ໄຂ

  • ຫາ, ໃຫ້, ຮອດ, ເຖິງ

ປະເພດແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນປະເພດ)

ອອກສຽງແກ້ໄຂ

ເຄົ້າແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນເຄົ້າ)