thirteen

ພາສາອັງກິດແກ້ໄຂ

ຄວາມໝາຍແກ້ໄຂ

  • ສິບສາມ

ປະເພດແກ້ໄຂ

  • ຈຳນວນ

ອອກສຽງແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນການອອກສຽງ)

ເຄົ້າແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນເຄົ້າ)