right

ພາສາອັງກິດ ດັດແກ້

ຄວາມໝາຍ ດັດແກ້

  • ຂວາ, ຖືກ, ສິດ

ປະເພດ ດັດແກ້

  • ຄຳຄຸນນາມ
  • ຄຳນາມ
  • ຄຳກິລິຍາ
  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນປະເພດ)

ອອກສຽງ ດັດແກ້

ເຄົ້າ ດັດແກ້

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນເຄົ້າ)