quatre-vingts

ພາສາຝະລັ່ງ ດັດແກ້

ຄວາມໝາຍ ດັດແກ້

ແປດສິບ

ປະເພດ ດັດແກ້

ຈຳນວນ

ອອກສຽງ ດັດແກ້

(ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນການອອກສຽງ)

ເຄົ້າ ດັດແກ້

(ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນເຄົ້າ)