past

ພາສາອັງກິດ ດັດແກ້

ຄວາມໝາຍ ດັດແກ້

  • ອາດີດ, ກາຍໄປ,​ ຜ່ານໄປ

ປະເພດ ດັດແກ້

  • ຄຳຄຸນນາມ
  • ຄຳນາມ
  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນປະເພດ)

ອອກສຽງ ດັດແກ້

ເຄົ້າ ດັດແກ້

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນເຄົ້າ)