past

ພາສາອັງກິດແກ້ໄຂ

ຄວາມໝາຍແກ້ໄຂ

  • ອາດີດ, ກາຍໄປ,​ ຜ່ານໄປ

ປະເພດແກ້ໄຂ

  • ຄຳຄຸນນາມ
  • ຄຳນາມ
  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນປະເພດ)

ອອກສຽງແກ້ໄຂ

ເຄົ້າແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນເຄົ້າ)