operate

ພາສາອັງກິດ ດັດແກ້

ຄວາມໝາຍ ດັດແກ້

  • ດຳເນີນງານ, ປະຕິບັດການ, ຜ່າຕັດ

ປະເພດ ດັດແກ້

  • ຄຳກິລິຍາ
  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນປະເພດ)

ອອກສຽງ ດັດແກ້

ເຄົ້າ ດັດແກ້

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນເຄົ້າ)