not

ພາສາອັງກິດແກ້ໄຂ

ຄວາມໝາຍແກ້ໄຂ

  • ຄຳທີ່​ໃຊ້​ເພື່ອ​ໝາຍ​ເຖິງ​ການ​ປະຕິ​ເສດ

ປະເພດແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນປະເພດ)

ອອກສຽງແກ້ໄຂ

ເຄົ້າແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນເຄົ້າ)