light

ພາສາອັງກິດແກ້ໄຂ

ຄວາມໝາຍແກ້ໄຂ

  • ແສງໄຟ, ກັບໄຟ, ເບົາ, ຈາງ, ມ່ວນໃຈ, ຈູດໄຟ, ໃຫ້ແສງສະຫວ່າງ

ປະເພດແກ້ໄຂ

  • ຄຳຄຸນນາມ
  • ຄຳນາມ
  • ຄຳກິລິຍາ
  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນປະເພດ)

ອອກສຽງແກ້ໄຂ

ເຄົ້າແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນເຄົ້າ)