light

ພາສາອັງກິດ ດັດແກ້

ຄວາມໝາຍ ດັດແກ້

  • ແສງໄຟ, ກັບໄຟ, ເບົາ, ຈາງ, ມ່ວນໃຈ, ຈູດໄຟ, ໃຫ້ແສງສະຫວ່າງ

ປະເພດ ດັດແກ້

  • ຄຳຄຸນນາມ
  • ຄຳນາມ
  • ຄຳກິລິຍາ
  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນປະເພດ)

ອອກສຽງ ດັດແກ້

ເຄົ້າ ດັດແກ້

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນເຄົ້າ)