lead

ພາສາອັງກິດແກ້ໄຂ

ຄວາມໝາຍແກ້ໄຂ

  • ນຳພາ, ສາຍໄຟ

ປະເພດແກ້ໄຂ

  • ຄຳຄຸນນາມ
  • ຄຳກິລິຍາ
  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນປະເພດ)

ອອກສຽງແກ້ໄຂ

ເຄົ້າແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນເຄົ້າ)