deal

ພາສາອັງກິດແກ້ໄຂ

ຄວາມໝາຍແກ້ໄຂ

  • ຕົກລົງຄ້າຂາຍ, ຢາຍໄຟ້, ຈັດການ, ປະຕິບັດ

ປະເພດແກ້ໄຂ

  • ຄຳຄຸນນາມ
  • ຄຳນາມ
  • ຄຳກິລິຍາ
  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນປະເພດຄຳສັບ)

ອອກສຽງແກ້ໄຂ

ເຄົ້າແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນເຄົ້າ)