bottom

ພາສາອັງກິດແກ້ໄຂ

ຄວາມໝາຍແກ້ໄຂ

  • ລຸ່ມສຸດ, ກົ້ນ

ປະເພດແກ້ໄຂ

  • ຄຳຄຸນນາມ
  • ຄຳກິລິຍາ
  • ຄຳນາມ

ອອກສຽງແກ້ໄຂ

ເຄົ້າແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນເຄົ້າ)