be

ພາສາອັງກິດ ດັດແກ້

ຄວາມໝາຍ ດັດແກ້

  • ເປັນ, ຢູ່, ຄື, ແມ່ນ

ປະເພດ ດັດແກ້

  • ຄຳກິລິຍາ

ອອກສຽງ ດັດແກ້

ເຄົ້າ ດັດແກ້

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນເຄົ້າ)