bako

ພາສາຕາກາລົກແກ້ໄຂ

ຄວາມໝາຍແກ້ໄຂ

  • ນົກແອ່ນ

ປະເພດແກ້ໄຂ

  • ຄຳນາມ

ອອກສຽງແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນການອອກສຽງ)

ເຄົ້າແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນເຄົ້າ)