ພາສາອັງກິດ

ດັດແກ້

ຄວາມໝາຍ

ດັດແກ້
  • ອັນເຂ່ຍຂີ້ກອກຍາ

ປະເພດ

ດັດແກ້
  • ຄຳນາມ

ອອກສຽງ

ດັດແກ້

ເຄົ້າ

ດັດແກ້
  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນເຄົ້າ)