neptun_(planeta)

ພາສາເຊັກໂກ ດັດແກ້

ຄວາມໝາຍ ດັດແກ້

  • ດາວເນັບຈູນ(ດາວທະເລ)

ປະເພດ ດັດແກ້

  • ຄຳນາມ

ອອກສຽງ ດັດແກ້

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນການອອກສຽງ)

ເຄົ້າ ດັດແກ້

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນເຄົ້າ)