20

ໂຕເລກແກ້ໄຂ

ຄວາມໝາຍແກ້ໄຂ

ຊາວ

ປະເພດແກ້ໄຂ

ຈຳນວນ

ອອກສຽງແກ້ໄຂ

(ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນການອອກສຽງ)

ເຄົ້າແກ້ໄຂ

(ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນເຄົ້າ)

number:20