ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ດັດແກ້

ຄວາມໝາຍ ດັດແກ້

ກະເເຈ

ປະເພດ ດັດແກ້

(ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນປະເພດ)

ອອກສຽງ ດັດແກ້

かぎ

ເຄົ້າ ດັດແກ້

(ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນເຄົ້າ)