ພາສາຍີ່ປຸ່ນແກ້ໄຂ

ຄວາມໝາຍແກ້ໄຂ

ຄວາມຮັກ

ປະເພດແກ້ໄຂ

ຄຳນາມ

ອອກສຽງແກ້ໄຂ

あい

ເຄົ້າແກ້ໄຂ

(ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນເຄົ້າ)

ຄຳສັບກ່ຽວຂ້ອງແກ້ໄຂ

愛顧
愛護
愛国
愛妻
愛車
愛犬
愛人
愛称
愛想
愛憎
愛用
愛着