ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແກ້ໄຂ

ຄວາມໝາຍ ແກ້ໄຂ

ໂຕໜັງສື, ຕົວໜັງສື

ປະເພດ ແກ້ໄຂ

(ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນປະເພດ)

ອອກສຽງ ແກ້ໄຂ

ເຄົ້າ ແກ້ໄຂ

(ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນເຄົ້າ)