ເປີດລາຍການຫຼັກ

あくびをする

あくびをする

ເນື້ອໃນ

ພາສາຍີ່ປຸ່ນແກ້ໄຂ

ຄວາມໝາຍແກ້ໄຂ

ຫາວນອນ

ປະເພດແກ້ໄຂ

ຄຳກຳມະ

ອອກສຽງແກ້ໄຂ

あくびをする, akubi o suru

ເຄົ້າແກ້ໄຂ

(ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນເຄົ້າ)