ເປີດລາຍການຫຼັກ

あいこ

ເນື້ອໃນ

ພາສາຍີ່ປຸ່ນແກ້ໄຂ

ຄວາມໝາຍແກ້ໄຂ

ຈາວກັນ

ປະເພດແກ້ໄຂ

ຄຳນາມ

ອອກສຽງແກ້ໄຂ

あいこ

ເຄົ້າແກ້ໄຂ

(ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນເຄົ້າ)