ເສືອດາວ

ພາສາລາວ

ດັດແກ້

ອອກສຽງ

ດັດແກ້
  • LC: sư̄a dāo

ຄວາມໝາຍ

ດັດແກ້
  • ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນຄວາມໝາຍຄຳສັບ

ປະເພດ

ດັດແກ້
  • ຄຳນາມ

ຄຳແປເປັນພາສາອື່ນ

ດັດແກ້

ໂຕຢ່າງການໃຊ້

ດັດແກ້
  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນໂຕຢ່າງການໃຊ້)

ຄຳສັບກ່ຽວຂ້ອງ

ດັດແກ້
  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນຄຳສັບກ່ຽວຂ້ອງ)

ເຄົ້າ

ດັດແກ້
  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນຄຳສັບກົງກັນຂ້າມ)