ເສືອດາວ

ພາສາລາວ ແກ້ໄຂ

ອອກສຽງ ແກ້ໄຂ

  • LC: sư̄a dāo

ຄວາມໝາຍ ແກ້ໄຂ

  • ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນຄວາມໝາຍຄຳສັບ

ປະເພດ ແກ້ໄຂ

  • ຄຳນາມ

ຄຳແປເປັນພາສາອື່ນ ແກ້ໄຂ

ໂຕຢ່າງການໃຊ້ ແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນໂຕຢ່າງການໃຊ້)

ຄຳສັບກ່ຽວຂ້ອງ ແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນຄຳສັບກ່ຽວຂ້ອງ)

ເຄົ້າ ແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນຄຳສັບກົງກັນຂ້າມ)