ວິສາຫະກິດ

ວິສາຫະກິດ

ພາສາລາວແກ້ໄຂ

ອອກສຽງແກ້ໄຂ

  • LC: vi sā ha kit

ຄວາມໝາຍແກ້ໄຂ

  • ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນຄວາມໝາຍຄຳສັບ

ວິສາຫະກິດແມ່ນ

ປະເພດແກ້ໄຂ

  • ຄຳນາມ

ຄຳແປເປັນພາສາອື່ນແກ້ໄຂ

ວິສາຫະກິດຫງໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?

ຄຳສັບກ່ຽວຂ້ອງແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນຄຳສັບກ່ຽວຂ້ອງ)

ເຄົ້າແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນຄຳສັບກົງກັນຂ້າມ)