ເປີດລາຍການຫຼັກ

Wiktionary β

ປະຫວັດ

໑໒ ກໍລະກົດ ໒໐໑໖

໒໒ ຕຸລາ ໒໐໑໒

໕ ເມສາ ໒໐໑໒

໑໙ ມີຖຸນາ ໒໐໐໙

໑໒ ມີຖຸນາ ໒໐໐໙

໒໖ ເມສາ ໒໐໐໙

໒໕ ເມສາ ໒໐໐໙

໒໑ ເມສາ ໒໐໐໙

໒ ເມສາ ໒໐໐໙

໓໐ ມີນາ ໒໐໐໙

໒໘ ມີນາ ໒໐໐໙

໒໕ ມີນາ ໒໐໐໙

໑໙ ມີນາ ໒໐໐໙

໑໗ ມີນາ ໒໐໐໙

໑໓ ມີນາ ໒໐໐໙

໑໒ ມີນາ ໒໐໐໙

໔ ມີນາ ໒໐໐໙

໒໘ ກຸມພາ ໒໐໐໙

໒໗ ກຸມພາ ໒໐໐໙

໒໕ ກຸມພາ ໒໐໐໙

໒໒ ກຸມພາ ໒໐໐໙

໒໑ ກຸມພາ ໒໐໐໙

໒໐ ກຸມພາ ໒໐໐໙

໑໙ ກຸມພາ ໒໐໐໙

໑໗ ກຸມພາ ໒໐໐໙

໑໖ ກຸມພາ ໒໐໐໙

໑໕ ກຸມພາ ໒໐໐໙

໑໔ ກຸມພາ ໒໐໐໙

໗ ກຸມພາ ໒໐໐໙

໕ ກຸມພາ ໒໐໐໙

older ໕໐