ພາສາອັບຟຣິກັນ

ພາສາ?ແກ້ໄຂ

ຄວາມໝາຍແກ້ໄຂ

พาสาลาว

ປະເພດແກ້ໄຂ

  • ຄຳນາມ

“ล”

ອອກສຽງແກ້ໄຂ

“พาสาลาว”

ເຄົ້າແກ້ໄຂ

“ล”