ພາສາອັງກິດງ່າຍ

ພາສາ?ແກ້ໄຂ

ຄວາມໝາຍແກ້ໄຂ

ປະເພດແກ້ໄຂ

  • ຄຳຄຸນນາມ

ອອກສຽງແກ້ໄຂ

ເຄົ້າແກ້ໄຂ